WinKAS Pro Tips og Tricks

Sep 30 2013

Eksport af data til Kluboffice

Alle fodbold klubber skal senest d. 31-12-2013 aflevere deres data elektronisk til DBU via systemet KlubOffice.

I den forbindelse har KlubOffice stillet to typer af import til rådighed for alle klubber i Danmark.

  1. Spillerimport
    Hvis klubben kun ønsker at indrapportere spillere til kluboffice.
  2. Medlemsimport
    Hvis klubben ønsker at indrapportere alle medlemmer til kluboffice.

Der er stor forskel på mængden af data, som skal indsamles med de to typer, da spiller import(Simpel) kun skal indeholde 8 stamdatafelter til import, mens medlemsimport indeholder mere end 30 stamdatafelter.

Når du har valgt den type, som din forening vil benytte, skal du blot sørge for at alle felter findes i medlemskartoteket med den rette type (se nedenstående beskrivelse.). Herefter kan du vælge "Ekporter til Excel" og importere den resulterende fil i KlubOffice.

Se mere på dbu´s hjemmeside her:

Stamdataformater

Type 1: Spiller import

Fornavn.
Max 30 tegn
Efternavn.
Max 30 tegn
Adresse 1.
Max 35 tegn
Postnr.
Max 10 tegn
Fødselsdato.
Dato. Format: (dd-mm-åååå) eller (ddmmåå)
Køn.
0 = mand, 1 = kvinde
Email1
Max 100 tegn
Indmeldelsesdato
Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.(Hvis feltet ikke er angivet vil dags dato blive brugt som standard).

Type 2: Medlems import

Medlemsnr.
Heltal. Max 12 cifre
Køn
0 = mand, 1 = kvinde
Fornavn    
Max 30 tegn
Efternavn
Max 30 tegn
Adresse 1
Max 35 tegn
Adresse 2
Max 35 tegn
Adresse 3
Max 35 tegn
Postnummer
Max 10 tegn
By    
Max 30 tegn
KommuneNummer
Heltal. Kommunenumre kan findes i Excel regneark som kan downloades her.
Landkode
Heltal. Landekoder kan findes i Excel regneark som kan downloades her.
Fødselsdato
Dato. Format: (dd-mm-åååå) eller (ddmmåå)
Afdeling
Heltal. Afdelingsnr. Afdelingen skal være oprettet i KlubOffice, og tilhøre den valgte sportsgren.
Aktiv
0 = Passiv, 1 = Aktiv (Hvis feltet ikke er angivet vil aktiv altid blive valgt som standard).
Udmeldt
0 = Nej, 1 = Ja (Hvis feltet ikke er angivet vil nej/indmeldt altid blive valgt som standard).
Telefon privat
Max 20 tegn
Telefon arbejde
Max 20 tegn
Telefon mobil
Max 20 tegn
Fax
Max 20 tegn
Email1
Max 100 tegn
Email2
Max 100 tegn
Indmeldelsesdato
Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.(Hvis feltet ikke er angivet vil dags dato blive brugt som standard).
Udmeldelsesdato
Dato. Format: dd-mm-åååå eller ddmmåå.
Modtager Klubblad
0 = Nej, 1 = Ja
Dispensation
0 = Nej, 1 = Ja
Modtaget certifikat
0 = Nej, 1 = Ja
Certifikat udstedt
0 = Nej, 1 = Ja
Certifikat udstedt til
Max 100 tegn
Rabat
Decimaltal. Beløb
Årsag til rabat
Max 60 tegn

Du kan opslå kommentarer til blogindlægget her på siden: