Samarbejde

Se mere

Samarbejde med superbrugere og
administratorer om support

Jeres kommune får en fast kontaktperson/konsulent/projektleder, som kender jeres kommunes opsætning
ud og ind. Alle opgaver vedrørende jeres kommune går som udgangspunkt til denne kontaktperson.

Generelt set er det superbrugerne, som kontakter support, da de dermed også lærer systemet bedre at
kende og kan vejlede deres kollegaer. Dog er der altid undtagelser – og dem tager vi os selvfølgelig også af.

Normalt vil kontaktpersonen komme på besøg hos jer en gang om året til et statusmøde, for at høre hvordan
det går.