Energieffektivisering gennem intelligent API-sensorsystem

23.1.2024

WinKAS hjælper kommunerne med at realisere deres bæredygtighedsinitiativer

Staten, regionerne og kommunerne ejer en bred vifte af bygninger og udendørs områder, som er tilgængelige for udlejning til foreninger. Dette inkluderer ikke kun sportshaller og stadioner, men også kontorlokaler, kulturhuse, biblioteker og fritidscentre, og tilsammen giver det foreninger mulighed for at leje passende faciliteter til deres aktiviteter.

I klimaaftalen for energi og industri, der strækker sig fra 2021 til 2030, fremgår det tydeligt, at indsatsen for energibesparelser skal skærpes, og energiforbruget for kommunens lokaler og udendørs områder skal optimeres.

WinKAS har derfor haft stort fokus på at hjælpe kommunerne med at realisere disse bæredygtighedsinitiativer. Ved siden af vores avancerede bookingsystem tilbyder vi nu kommunerne et intelligent API-sensorsystem, der giver afgørende mulighed for at optimere ressource anvendelsen og forbedre energieffektiviteten.

API-sensorsystemet fungerer som kernen i denne energioptimeringsproces ved at trække data fra WinKAS’ bookingsystem. Dette system holder øje med de nøje planlagte aktiviteter i løbet af dagen og styrer, hvornår opvarmning og belysning skal tændes eller slukkes. Dvs. at systemet fungerer som en intelligent styringsenhed, der forudsiger og reagerer på aktivitets- og bookingmønstre.

For eksempel når den første booking er registreret i systemet. Så tænder API-sensorsystemet opvarmningen automatisk ca. 30 minutter før forventet ankomsttidspunkt. Dette kan selvfølgelig tilpasses de specifikke opvarmningsbehov for hver bygning. Systemet slukker varmen, så snart den sidste booking eller det sidste møde er afsluttet og bygningen forlades. Ligeledes kontrollerer systemet belysningen, så lyset slukkes automatisk, når den sidste aktivitet er færdig og bygningen er tom.

Hvis der er en betydelig tidsperiode mellem to bookinger, regulerer vores system også opvarmning og belysning for at opretholde en optimal temperatur og minimere unødigt energiforbrug.

Et økonomisk fornuftigt værktøj

Vi tilbyder faste, konkurrencedygtige priser for vores API-løsning uden yderligere omkostninger, uanset hvor mange bygninger og faciliteter kommunerne ønsker at optimere. Dette giver kommunerne et transparent og økonomisk fornuftigt værktøj til at forbedre deres energieffektivitet.

Skræddersyede løsninger og individuelle projekter i samarbejde med kommunerne

Vi stræber også efter at skabe skræddersyede løsninger i samarbejde med individuelle kommuner. Hvert projekt inden for energieffektivisering kan være unikt, og vores erfaring inden for området giver os mulighed for at udvikle skræddersyede IT-løsninger, der passer nøjagtigt til kommunens behov.

Energieffektivisering af udendørs boldbaner

Et eksempel på et skræddersyet projekt er vores igangværende samarbejde med en kommune og Dansk Sportsbelysning, som fokuserer på energieffektivisering af udendørs boldbaner. Mange boldbaner bruger store projektorer/belysningssystemer, der kan kræve betydelige mængder energi. Ofte slukkes de ikke automatisk efter brug, og de kan forblive tændt hele natten, hvilket fører til spild af energi og ressourcer.

Vi samarbejder tæt med kommuner for at estimere projektets omfang og omkostninger, og vi udvikler skræddersyede IT-løsninger og services, der automatisk slukker projektørerne efter den sidste aktivitet på boldbanen. Dette sikrer en fornuftig og effektiv udnyttelse af energiressourcer og sparer kommunen både ressourcer og penge.

Vi er klar til at samarbejde med kommuner og andre interessenter, herunder eksterne leverandører og installatører af relæer. Gennem vores samarbejde skaber vi intelligente IT-løsninger, der sender nøjagtige signaler til belysningssystemer, hvilket fører til betydelige energieffektiviseringer og besparelser for kommunerne. Målet er altid det samme: At hjælpe kommunerne med at opnå en mere bæredygtig og energieffektiv fremtid og samtidig reducere deres omkostninger.