Foreningsregnskab

Gennem vores WinKAS Air løsning får du et komplet system
med alt det, du har brug for til foreningsregnskabet.

Foreningsregnskab

Når man starter på at lave sit foreningsregnskab, er det første man skal tage stilling til foreningens kontoplan.
Kontoplanen skal afspejle, hvad man ønsker at kunne læse ud af regnskabet.
Man skal huske, at foreningens medlemmer skal kunne forstå regnskabet, når det vises på generalforsamlingen.
For at have det nødvendige overblik over foreningens likviditet og økonomiske forhold er vigtigt, at kassereren har de
konti i kontoplanen, som er nødvendige for at kunne vise indtægter, udgifter og en oversigt over statuskonti.

WinKAS Air er født med en kontoplan som rigtig mange foreninger kan bruge uden en dybdegående kendskab til regnskab og administration.
Kontoplanen er opsat med indtægtskonti, som tælles sammen til indtægter. På samme måde er udgifterne opsat.
Indtægter og udgifter fratrækkes hinanden og foreningens resultat vises. Beholdningskonti ajourføres automatisk under bogføringen.
Foreningens resultat overføres også automatisk til formue/egenkapital, og denne ajourføres også automatisk under bogføringen.

Har kassereren/foreningen ønske om at lave kontoplanen om således, at en regnskabsrapport viser flere konti
og evt. flere sammentællinger, er det nemt klaret.
Man opbygger kontoplanen nemt. Der er tre typer af konti: Tekst, konto og sumkonto.
Ved hjælp af disse kan man opbygge en kontoplan helt fra bunden, eller tilføje/fjerne i den eksisterende kontoplan.
Så kan systemet udskrive en regnskabsrapport, der laver de automatiske overførsler, som nævnt ovenfor.

WinKAS Air giver dig ligeledes muligheden at opbygge og udskrive dine egne regnskabsrapporter ved hjælp af foreningsadministration,
Du kan nemt oprette budgetter på konto, projekt og afdelingsniveau. Se evt. hjælpevideoer om brug af funktioner og opsætning af
WinKAS Air kontoplan og få tips og tricks til, hvordan du laver foreningsregnskabet. Du kan se et eksempel på et foreningsregnskab her.

Hvis du søger et komplet regnskabsprogram til din forening er WinKAS Air et rigtig godt bud.

WinKAS Air løsningen har desuden en bred vifte af andre funktioner foruden foreningsregnskabet såsom
lokalebooking, medlemsstyring, integration til økonomisystemet og meget mere. Læs mere her: Foreningsadministrator.