BOGFØRING

Enkelt regnskabssystem med alt det du har brug
for til et foreningsregnskab

Kontoplan
Posteringskladder
Regnskabsrapport
Budgetmodul
Projekter og
afdelingsregnskab

WinKAS Air regnskabs system indeholder
nedenstående elementer.

Bogføring ———————

REGNSKABSSYSTEM

01
/
05

Kontoplan

Når man startet på at lave sit regnskab, er det
første man skal tage stilling til er foreningens
kontoplan.
Læs mere
Bogføring ———————

REGNSKABSSYSTEM

02
/
05

Posteringskladder

I posterings-kladden indtastes alle de posteringer
foreningerne har i forbindelse med udgifter til
foreningens drift.
Læs mere
Bogføring ———————

REGNSKABSSYSTEM

03
/
05

Budgetmodul

Med dette modul kan du opstille budget for en
kommende periode. Du har uanede muligheder
for at lave budget for en kommende periode.
Læs mere
Bogføring ———————

REGNSKABSSYSTEM

04
/
05

Projekter og
afdelingsregnskab

Du kan oprette alle de projekter du ønsker i
WinKAS Air. Et projekt kan f.eks. være: en tur for
juniorerne til et stævne.
Læs mere
Bogføring ———————

REGNSKABSSYSTEM

05
/
05

Regnskabsrapport

Når det sidste bilag er indtastet i posterings-
kladdenog alle poster er bogført er din
regnskabs-rapport klar.
Læs mere

ENKEL, HURTIG OG
FEJLFRI BOGFØRING

FORDELE VED WINKAS air

Digitaliseret og moderne
bogføringssystem
Brugervenligt og intuitivt
Opfylder kravene i den nyebogføringslov
Skræddersyet system
Datasikkerhed og GDPR-
overholdelse i
overensstemmelse med
de seneste lovkrav

Skræddersy din kontoplan og
optimér dine arbejdsgange

Når man startet på at lave sit regnskab, er det første man skal
tage stilling til er foreningens kontoplan. Kontoplanen skal
afspejle, hvad man ønsker at kunne læse ud af regnskabet.
Man skal huske at foreningens medlemmer skal kunne forstå
regnskabet når det vises på generalforsamlingen. For at have
det nødvendige overblik over foreningens likviditet og
økonomiske forhold er vigtigt at kassereren har de konti i
kontoplanen som er nødvendige for at kunne vise, indtægter,
udgifter og en oversigt over status konti.

Se manual om brug af funktioner og opsætning af WinKAS Air kontoplan:
Se manual

Effektiv håndtering af udgifter og
indtægter med posteringskladden

I posterings-kladden indtastes alle de posteringer
foreningerne har i forbindelse med udgifter til foreningens
drift. Det drejer sig om alt fra husleje, rengørings-artikler,
kontorholdsudgifter mv.

Indtægter i foreningen overføres for det meste automatisk til
posterings-kladden fra onlinebetalinger. Det er dog muligt at
man indtaster indtægter i kladden. F.eks. hvis et medlem
betaler et kontingent eller andet. Beløbet posteres i givet fald
på samme måde som udgifter.
Se manual om brug af funktioner og opsætning af WinKAS Air kladde:
Se manual

Regnskabsrapporter med fuldt
overblik og fleksibilitet

Når det sidste bilag er indtastet i posterings-kladden og alle
poster er bogført er din regnskabs-rapport klar. Du kan lave
rapporter for den bestemte periode du ønsker. Dvs. du kan
lave måneds-rapporter, kvartals-rapporter, halv-årsrapporter
og regnskabs-rapporter til bestyrelse og generalforsamling.
Se manual om brug af funktioner og opsætning af WinKAS Air
regnskabsrapporter:
Se manual

Få styr på budgettet med
WinKAS Airs intuitive
Budgetmodul

Med dette modul kan du opstille budget for en kommende
periode. Du har uanede muligheder for at lave budget for en
kommende periode. Det kan være på månedsvis, kvartals,
halvårs eller helårs-periode.
Overfør nemt din kontoplan og begynd at arbejde med
tallene. Når du er færdig gemmes tallene og budgettet kan
vises. Det kan nu kombineres med regnskabs-rapporterne og
være et stærkt styrings-værktøj i forenings/bestyrelses
arbejdet fremover.
Det er virkelig nemt at bruge dette modul, samtidig med at
det styrker foreningernes behov for økonomistyring. Enhver
ansvarlig kasserer/bestyrelse vil elske dette modul.
Se manual om brug af funktioner og opsætning af WinKAS Air
budgetmodul.
Se manual

Projekter og afdelingsregnskab

Du kan oprette alle de projekter du ønsker i WinKAS Air.
Et projekt kan f.eks. være: en tur for juniorerne til et
stævne. Opret et projekt, døb det med det navn du
ønsker. Bogfør nemt alle posteringerne i posterings-
kladdensamtidig med du laver den almindelige
bogføring. De poster som der skal laves projekt over,
mærkes med en kode der henviser til projektet. Dette
gælder både for indtægter og udgifter. Herefter kan der
trækkes en rapport for netop dette projekt. Så kan
bestyrelse og andre se resultatet af projektet, samtidig
med at poster indgår i det øvrige regnskab. Der kan
laves projekter på alt det man ønsker.
Afdelings-regnskab fungerer på samme måde. Kan
typisk bruges i en flerstrenget forening. Man kan lave
alle de afdelinger man ønsker. Her kan man lave
rapporter for den enkelte afdeling eller for koncernen.
Der kan også laves projekter under afdelingerne.

Smart, enkelt og moderne

- Udforsk også de øvrige moduler:

En løsning der kobler dit medlem sammen med din forening – igennem medlemsstyring, opkrævning,
betalingsmodul, SMS og e-mail kommunikation, booking, selvbetjening, økonomisystem og meget mere.
Avanceret
Medlemsstyring
Effektiv
Opkrævning
Enkelt
regnskabssystem

Markedets mest omfattende

SUPPORT-KONCEPT

Kontinuerlig hjælp og vejledninger

Vi tilbyder dansk telefonisk support til alle vores kunder.
Uanset størrelsen på udfordringerne, er vi altid klar til at
vejlede jer og finde hurtige og effektive løsninger, så I kan
arbejde problemfrit i systemet. Vores supporttjeneste er
uden ekstra omkostninger.

Læs mere