FRITIDSPAS

En effektiv løsning til administration af fritidspas

Afregning
Ansøgning
Statistik

Et brugervenligt modul, der gør administrationen af
fritidspladser nem og hurtig.

Kommuner uddeler hvert år et fritidspas til børn under 18 år, hvis familien har en husstandsindkomst der berettiger den til 90-100 % friplads i daginstitution,
SFO, klubber mv. iht. Lov om social service. Fritidspasset har typisk en værdi på op til kr. 1.000 og kan benyttes til at betale kontingent i en godkendt
folkeoplysende forening (idrætsklubber, spejdere,musikforeninger mv.) i det pågældende kalenderår. Danske kommuner forvalter tusindvis af fritidspas om året.

Det simple flow

1. Kommunen får en liste med børn i december/januar, som bliver indlæst i fritidspasmodulet.

2. Fritidspasmodulet sender et brev via e-boks/doc2mail til alle børnenes forældre/værger

3. Barnet tager så dette brev – eller bare fritidspasnummeret med til foreningen og giver det til kassereren.

4. Kassereren logger så ind på foreningsportalen og bruger fritidspasnummeret til at finde barnet.

5. Her vil portalen vise saldoen på det enkelte fritidspas.

6. Kassereren udfylder en refusions-anmodning (kontingent, aktivitet og evt. bemærkning) og trykker send.

7. Anmodningen kommer ind i WinKAS-systemet og bliver vist som en hændelse a la en bookinganmodning.

8. Ved klik på refusions-anmodningen har sagsbehandleren mulighed for at godkende eller afvise anmodningen.

Foreningen se historikken på refusionsanmodninger, og får en kvitteringsmail på anmodningen. 
Anmodningerne kan ses både på det enkelte fritidspas, men også på hver forening i foreningskartoteket.

Afregning

Afregning sker som ved afregning af bookinger og tilskud. Når man klikker på ”Dan afregninger”, henter systemet alle godkendte refusionsanmodninger, som endnu ikke er blevet afregnet.
Skulle det ske at en godkendt refusionsanmodning skal afvises, danner systemet en opkrævning på beløbet.

Ansøgning om Fritidspas
via Portalen

Det er også muligt for en person at ansøge om et fritidspas via portalen.

1. Personen indtaster barnets CPR nummer.

2. Ansøgningen kommer ind i WinKAS-systemet og bliver vist som en hændelse a la en bookinganmodning

3. Ved klik på ansøgningen opretter systemet et fritidspas og kalder CPR, samt eIndkomst for at finde værge og hustands-indkomsten for de sidste 12 måneder.

4. Der tages også højde for enlig forsørger og antal børn i husstanden.

5. Er indkomsten under grænseværdien, godkender sagsbehandleren fritidspasset og systemet sender et fritidspas til barnets værge.

6. Sagsbehandleren har dog mulighed for at oprette fritidspasset selvom indkomsten ikke lever optil grænsen. Her er der mulighed for at indtaste en intern note.

Statistik

Få statistik på nedenstående faner og eksporter alle til et Excel ark.

• Fordeling af udstedte fritidspas
• Fordeling af udnyttede fritidspas
• Kønsfordeling af udstedte fritidspas
• Kønsfordeling af udnyttede fritidspas
• Afregningsansøgninger fordelt på foreninger
• Afregningsansøgninger fordelt på aktiviteter
• Afregningsansøgninger fordelt på ”Anden aktivitet”

Udforsk også de øvrige moduler:

Markedets mest omfattende

SUPPORT-KONCEPT

Implementering

Vi investerer et væsentligt antal konsulenttimer på import og konvertering af data, opsætning af tilskud og opsætning af portal efter jeres ønske. Vi holder statusmøder hver 14. dag gennem hele implementeringsperioden.

Læs mere

Kontinuerlig hjælp og vejledninger

Vi tilbyder dansk telefonisk support til alle vores kunder. Uanset størrelsen på udfordringerne, er vi altid klar til at vejlede jer og finde hurtige og effektive løsninger, så I kan arbejde problemfrit i systemet. Vores supporttjeneste er uden ekstra omkostninger.

Læs mere