ONLINE PORTAL

Skræddersyet online portal til interaktiv
kommunikation og dataindsamling

Indrapportering af tilskud
Bookingsystem
Begivenheder
Foreningslisten
Foreningsforum

WinKAS Onlineportal er designet til at eksponere informationer fra WinKAS kommuneløsning samt interagere med
forskellige brugergrupper

Derudover fungerer systemet som dataindsamling, da flere dele af systemet kan benyttes som en
formular, som efter udfyldelse sendes tilbage til WinKAS kommune-systemet til videre behandling.

Det er muligt at ændre/definere designet af portalen og få systemet til at fungere som en del af egen hjemmeside eller fungere som sin egen
hjemmeside.

Der kan oprettes alle de sider med information, som der er behov for og der kan oprettes forskellige
områder, som benyttes til følgende grupper:

• Offentlig gruppe (Hvad kan brugeren se uden af være logget ind)

• Lukket gruppe (hvad kan brugeren se, når denne er logget ind)

• Lukkede grupper kan defineres forskelligt efter brugerens rolle/rettigheder.

Der kan oprettes alle de sider med information, som der er behov for og
der kan oprettes forskellige områder, som benyttes til følgende grupper:

Offentlig gruppe

(Hvad kan brugeren se
uden at være logget ind)

Lukket gruppe

(Hvad kan brugeren se,når
denne er logget ind)
Lukkede grupper kan defineres forskelligt efter brugerens rolle/rettigheder.

Delsystemer

Portalen har en række forskellige delsystemer, som kan aktiveres. Se nedenstående liste:

Indrapportering af tilskud

(Nøgletal og bilag)

Bookingsystem

Ansøgningssystem

(Årlige lokale ansøgninger fra foreningerne)

Anmodningssystem

(Daglig proces for håndtering af anmodninger på lokaler)

Begivenheder

MitID og flere logins.

Foreningsforum

Foreningsforum

Servicemedarbejder adgang

Online portal ———————

FUNKTIONER

01
/
05

Indrapportering af
tilskud

Alle felter, som er oprettet i WinKAS kommune-systemet, kan via portalen defineres på en eller flere sider og derved benyttes som en formular.
Online portal ———————

FUNKTIONER

02
/
05

Bookingsystem

Alle ressourcer/faciliteter fra WinKAS kommuneløsningen kan vises i kalenderform på portalen, og der er desuden mulighed for at søge efter en rækkeforskellige kriterier som lokationer og anvendelsestyper.
Online portal ———————

FUNKTIONER

03
/
05

Begivenheder

Det er muligt at angive en begivenhedskalender på portalen, som viser alle begivenheder oprettet af foreningerne.
Online portal ———————

FUNKTIONER

04
/
05

Foreningslisten

Systemet indeholder en foreningsliste, som kan præsenteres på portalen. Som udgangspunkt vises oplysninger på alle foreninger i WinKAS-systemet.
Online portal ———————

FUNKTIONER

05
/
05

Foreningsforum

Systemet indeholder et forum, hvor foreninger kan oprette diskussionsgrupper og interagere med hinanden. Der kan oprettes hovedemner og underemner for en række forskellige områder, således at dialoger holdes inden for rammerne. Kommunen har som administrator mulighed for at indgå i besvarelser og administrere indlæg, hvis evt. nogle skal slettes.

EN SMART online portal
MED EN VERDEN AF
MULIGHEDER

FORDELE
VED WINKAS

Omfattende system
Individuelle tilpasninger
og design
Offentlige og lukkede grupper
Skalerbart system
Moderne og alsidige
funktioner
Datasikkerhed og
integration til kommuneløsningen

Indrapportering af tilskud

Alle felter, som er oprettet i WinKAS-systemet, kan via
portalen defineres på en eller flere sider og derved benyttes
som en formular. Hvis der også er oprettet filfelter i systemet,
åbnes der op for muligheden for at kunne overføre filer som
fx regnskaber og diverse bilag.

Siderne kan som resten af portalen designes efter eget
ønske, og hjælpetekster kan indsættes pr. felt, således at
foreningen får den bedst mulige oplevelse og hjælp.

Indrapporteringsformularerne har en kladde funktion, således
at foreningerne ved udfyldelse kan gemme en kladde og
vende tilbage, når resten af informationen haves. Desuden
har formularerne en historik funktion, således at foreningerne
kan præsenteres for sidste års tal etc.

Bookingsystem

Alle ressourcer/faciliteter fra WinKAS-systemet kan vises i
kalenderform på portalen, og der er desuden mulighed
for at søge efter en række forskellige kriterier som
lokationer og anvendelsestyper.

Når en ressource er valgt, kan systemet vise en række
oplysninger angivet på ressourcen (Anvendelser, spørgeskemaer osv.).
Derudover kan der opsættes Google Maps og billeder for hver lokation.

Når et lokale samt tid er valgt, kan brugeren gennemføre
sin booking. Der kan opsættes forskellige
betalingsmidler, således at brugeren kan vælge, om der
ønskes betaling med kreditkort på siden eller en faktura.
Efter bookingen vises en kvittering på siden.

Det er muligt at designe visningen af både kalender, den
enkelte ressource og andre sider om bookingsystemet
efter eget ønske.

Bookingsystemet indeholder som tidligere beskrevet
både et ansøgningssystem og et anmodningssystem.

Foreningslisten

Systemet indeholder en foreningsliste, som kan
præsenteres på portalen. Som udgangspunkt vises
oplysninger på alle foreninger i WinKAS-systemet.
Kommunen har derudover selv mulighed for at bestemme
hvilken type foreninger og hvilke oplysninger, som skal
udstilles på portalen.

Den enkelte forening har mulighed for at logge ind på
portalen og foretage følgende:

- Lave uddybende beskrivelser

- Link til hjemmeside

- Tilføje foreningstype

- Indsætte billeder

- Angive informationer om nøglepersoner og
kontaktoplysninger

- Foreningslisten indeholder en avanceret søgefunktion,
som på tværs af oplysninger angivet af kommune og
forening kan søge de aktuelle foreninger frem for
brugeren.

Listen og foreningsbeskrivelserne kan designes efter eget
ønske.

Begivenheder

Det er muligt at angive en begivenhedskalender på
portalen, som viser alle begivenheder oprettet af
foreningerne. Foreningerne kan via portalen logge ind og
oprette en begivenhed med tekst, billeder og link, som kan
vises på den aktuelle dato.
Det er muligt for kommunen at indsætte en
godkendelsesprocedure, så en begivenhed først skal
godkendes, før den kan vises på kalenderen.
Begivenhedskalenderen viser altid en måned ad gangen,
og en aktuel dato med flere begivenheder vises med
antallet af begivenheder. Hvis borgeren klikker på en dato,
vises alle begivenheder for den valgte dato.

Servicemedarbejder adgang

Al servicepersonale, som er tilknyttet en lokation eller en ressource, har mulighed for at logge ind via en
speciel serviceadgang, hvor der er forskellige muligheder alt efter rettigheder.

Der findes to typer rettigheder:

• Serviceadministrator

• Servicemedarbejder

En servicemedarbejder har mulighed for at logge ind og se sine tilknyttede ressourcer, og hvilke
aktiviteter der foregår dagligt og periodevis. Servicemedarbejderen har desuden mulighed for at se
detaljer omkring bookingen, således at denne kan forberede eventuelle ekstraudstyr
inden aktiviteten starter.

En serviceadministrator har samme rettigheder som servicemedarbejderen, men kan desuden annullere
aktiviteter, hvis der opstår situationer, som gør at en aktivitet ikke kan gennemføres. Ved en annullering
udsendes automatisk aflysningsmails.

MitID og login

Via portalen kan nye brugere oprette sig og efter en godkendelse fra kommune få adgang til
ovenstående delsystemer.

Når en forening er oprettet og vil logge ind første gang, skal foreningen benytte de tilsendte login
informationer. Ved første login vil systemet bede om MitID-informationer, som skal indtastes, hvorefter
foreningen tilknyttes et PID. Herefter skal foreningen for at identificere sig altid logge ind med MitID.
Som tidligere beskrevet kan der tilknyttes personer fra foreningen med forskellige roller. Disse kan også
valideres med MitID.

Håndtering af flere logins pr. forening

Løsningen understøtter håndtering af flere logins pr. forening, hvilket giver
muligheden for at fordele ansvar i foreningen og derved kun vise de relevante
oplysninger for en given bruger. Alle logins for en given forening understøtter
også MitID.

Udforsk også de øvrige moduler:

Markedets mest omfattende

SUPPORT-KONCEPT

Implementering

Vi investerer et væsentligt antal konsulenttimer på import og konvertering af data, opsætning af tilskud og opsætning af portal efter jeres ønske. Vi holder statusmøder hver 14. dag gennem hele implementeringsperioden.

Læs mere

Kontinuerlig hjælp og vejledninger

Vi tilbyder dansk telefonisk support til alle vores kunder. Uanset størrelsen på udfordringerne, er vi altid klar til at vejlede jer og finde hurtige og effektive løsninger, så I kan arbejde problemfrit i systemet. Vores supporttjeneste er uden ekstra omkostninger.

Læs mere